Algemene voorwaarden Disco zonder drempels

algemene voorwaarden Disco zonder drempels.

Disco zonder drempels is een initiatief van Stichting CrippleX Entertainment.

Disco zonder drempels is een evenement voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord.

Het boeken van Disco zonder drempels op uw locatie.

Het is mogelijk om het evenement Disco zonder drempels voor een langere periode te boeken op uw locatie.

U moet dan rekening houden met de volgende zaken.

 • Locatie moet volledig rolstoeltoegankelijk zijn.
 • Rolstoeltoilet dient aanwezig te zijn en of een andere goede beschikbare oplossing.
 • Rolstoeltaxi's en of andere vorm van rolstoelvervoer dient bij de deur te kunnen stoppen en of gebruik te kunnen maken van een daarvoor aangewezen parkeerplaats.
 • Er dient duidelijk aangegeven te worden welke beschikbare apparatuur er aanwezig is.

Hoe boek je Disco zonder drempels.

 • Maak hier gebruikt voor van het webformulier.
 • Of stuur een e-mail naar: infocripplex@ziggo.nl.
 • Of bel naar: 085 1304 921.

Financiële afwikkeling.

De financiële afwikkeling kan op verschillende manieren plaatsvinden.

 • Bij een eenmalige booking dient de gehele factuur één week voor aanvang volledig voldaan te zijn.
 • Voor Het vastleggen van het evenement voor een langere periode kan er per e-mail een verzoek gedaan worden om in termijnen te betalen.
 • Dit kan alleen bij een afname van maximaal 10 edities aaneengesloten, dit dient minimaal een maand voor aanvang per e-mail aangevraagd te worden op e-mailadres: infocripplex@ziggo.nl.
 • Anders dient de gehele factuur minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement volledig voldaan te zijn.

Corona clausule.

Het annuleren van een evenement is alleen mogelijk als dit voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • Annuleren is alleen mogelijk indien vanuit overheidswege is besloten dat een dergelijk evenement met meer dan 10 personen niet kan plaatsvinden.
 • De afnemer kan zich niet beroepen op creditering van een deel nog het gehele bedrag indien de afnemer zelfstandig beslist het evenement niet te laten plaatsvinden.
 • De Afnemer heeft enkel en alleen recht op creditering indien er vanuit overheidswege is besloten dat een dergelijk evenement die voldoet aan de bovenstaande richtlijnen niet mag plaatsvinden.
 • De Afnemer krijgt enkel en alleen geld retour als dit om een eenmalig evenement gehad.
 • De organisatie behoudt zich het recht om bij de creditering van het bedrag minimaal 15% in mindering te brengen.
 • De organisatie geeft geen geld terug bij een langdurige afname van het evenement, maar zal dit crediteren bij de volgende nota.

Verdere financiële afwikkeling.

 • Bij de financiële afwikkeling wordt ook een overeenkomst aangegaan, deze dient ondertekend per email geretourneerd te worden.
 • Binnen 2 weken na ontvangst dient de factuur in zijn geheel voldaan te zijn.
 • Voor het verzoek van het betalen in nederwijnen wordt een aparte overeenkomst aangegaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht bij het niet nakomen van de gemaakte betalingsafspraken het evenement eenmalig of voor langere tijd stil te leggen.
 • De hieruit voortvloeiende kosten kunnen niet verhaald worden bij de organisatie.

Merchandising.

De organisatie behoudt zich het recht om tijdens hun evenementen de verkoop te mogen doen van merchandise.

De opbrengst hiervan wordt gebruikt ten behoeve van het verder door ontwikkelen en het ontwikkelen van nieuwe evenementen en of activiteiten.

Gebruik van de naam Disco zonder drempels.

Het gebruik van de naam Disco zonder drempels is alleen voorbehouden aan de organisatie.

De de naam mag enkel en alleen gebruikt worden door derde partij indien dit schriftelijk in overleg met elkaar afgesproken.

Het onrechtmatig gebruik maken van de naam Disco zonder drempels leidt tot een dwangsom per keer dat de naam oneigenlijk is gebruikt van €500.

Gebruik Disco zonder drempels app.

De Disco zonder drempels app is gratis te downloaden via de daarvoor bekende kanalen.

En is beschikbaar voor Android en iOS.

Aan het gebruik van de app zijn geen kosten verbonden.

Aan de informatie die in de app te vinden is kunnen geen rechten worden ontleend.

publicaties en of publiceren.

Het onaangekondigd publicaties naar buiten brengen is niet toegestaan.

Dit kan en mag alleen enkel in nauw overleg met de organisatie.

Het toch oneigenlijk zonder overleg plaatsen van een publicatie kan leiden tot een boete van €1000 per keer dat de overtreding plaatsvindt.

Foto's en video gebruik voor publicatie.

het zelfstandig maken van foto's en video's is toegestaan.

Het zelfstandig naar buiten brengen van video en foto's is enkel en alleen toegestaan als dit particuliere deelnemers betreft.

Kranten en of mediabedrijven zijn enkel en alleen bevoegd de foto's en of video's te gebruiken na overleg met de organisatie.

Het niet melden en of aanvragen voor toestemming van gebruik van bestaande beelden zoals foto's en video's, die gemaakt zijn door de organisator zelf kan leiden tot een boete van €10000 per uitgezonden fragment.

Overige zaken.

De organisatie Stichting cripple x Entertainment is niet op noch aansprakelijk voor het verlies van spullen en of diefstal.

Schade die tot stand komt door een van de deelnemers vanuit de groep die deelnemen aan onze activiteiten vallen onder het risico van de opdrachtgever.